Wanneer krijg ik vrijstelling voor examenvakken op het vwo?

Soms hoef je in 1 of meerdere vakken geen examen te doen. Je bent dan vrijgesteld of je hebt een ontheffing voor dit vak. De school beslist over de ontheffing. En meldt de ontheffing aan de Inspectie van het Onderwijs.

Vrijgesteld voor sommige vakken

Voor sommige vakken hoef je onder bepaalde voorwaarden geen examen te maken. Dit kan door een ontheffing of vrijstelling het geval zijn. Jouw school weet dit. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Door een lichamelijk handicap kun je niet meedoen met de gymlessen. Je kunt dan een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding. Je hoeft geen vervangend vak te volgen. De school beslist over de ontheffing. 
  • Je hebt je havodiploma gehaald en gaat naar het vwo. Je krijgt dan een vrijstelling voor maatschappijleer. 
  • Als je je havodiploma hebt gehaald, hoef je op het atheneum geen culturele kunstzinnige vorming (CKV) te volgen.
  • Op het atheneum kun je in bijzondere gevallen vrijstelling krijgen voor de tweede vreemde taal. Je moet dan wel een vervangend vak volgen dat even zwaar is. 

Hoef je een vak niet te volgen? Dan hoef je er ook geen examen in af te leggen. Soms moet je wel een ander vak ervoor in de plaats volgen en er examen in doen. Het vervangende vak moet even zwaar zijn als het vak waarvoor je vrijstelling krijgt. Dat hangt af van het aantal uren dat  er voor dat vak staan.

Niet vrijgesteld voor wiskunde bij dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie krijgen geen vrijstelling voor het examenvak wiskunde.