Nota van wijziging Begroting BZK

De Nota van wijziging Begroting BZK met daarin de verdeling van de middelen over gemeenten.