Beslisnota bij Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit