Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de leveringszekerheid van elektriciteit. Ook gaat de minister in op de motie-Erkens. Deze motie verzoekt de regering te onderzoeken hoe strategische reserves en capaciteitsmechanismen ingevoerd zouden kunnen worden in Nederland en wat daarvan de voor- en nadelen zouden zijn.

Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit