Beslisnota bij Kamerbrief over motie stoppen verkoop van energiecontracten aan deur en via telefoon

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie stoppen verkoop van energiecontracten aan deur en via telefoon