Beslisnota Kamerbrief reactie rapport Berenschot over energierekening 2035

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief reactie rapport Berenschot over energierekening 2035