Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief locatie transformatorstation Terneuzen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief locatie transformatorstation Terneuzen