Beslisnota bij 2e nota van wijziging Energiewet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij 2e nota van wijziging Energiewet