Beslisnota bij Kamerbrief over hogere warmtetarieven in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over hogere warmtetarieven in Nederland