Beslisnota bij Kamerbrief investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas