Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten