Reactie over onderinvesteringen op investeringsplannen netbeheerders

Brief met reactie aan ACM over de melding van onderinvesteringen op de investeringsplannen van de netbeheerders.

Reactie over onderinvesteringen op investeringsplannen netbeheerders