Actualisatie handhavingslasten energielabel C-verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoor energielabel C of beter hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Er zijn uitzonderingen voor kleine kantoren, kantoren in monumenten en kantoren die een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie. Het bevoegd gezag voor de energielabel C-verplichting is de gemeente.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Sira Consulting in 2019 opdracht gegeven de handhavingslasten van de verplichting voor gemeenten te berekenen. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Omgevingsdiensten en van gemeenten heeft de totstandkoming van het rapport begeleid. In 2017 heeft Sira Consulting de handhavingslasten ook al berekend, maar toen was nog niet geheel duidelijk welke voorwaarden zouden gaan gelden bij de wettelijke verplichting.

Het rapport geeft inzicht in de hoogte van de handhavingslasten voor gemeenten in de periode 2020-2030.

Actualisatie handhavingslasten energielabel C-verplichting kantoren (PDF | 33 pagina's | 660 kB)