Hoe zit het bij de slimme meter met mijn privacy?

Uw netbeheerder en energieleverancier moeten zich aan regels houden bij het gebruik van uw gegevens. Daarom mogen zij uw meetgegevens alleen op bepaalde momenten uitlezen en gebruiken. Ook zijn zij verplicht om uw gegevens goed te beveiligen.

Welke gegevens ziet een netbeheerder?

De slimme meter meet alleen hoeveel energie u verbruikt tijdens een bepaalde periode. Uw netbeheerder en energieleverancier zien niet wat uw verbruik per apparaat is. Ook kunnen zij niet zien wat uw leefpatroon is. Bijvoorbeeld of u televisie kijkt of onder de douche staat. 

Wanneer meterstanden uitlezen

Uw netbeheerder en energieleverancier mogen alleen op de volgende momenten uw meterstanden uitlezen:

  • 1 keer per jaar voor uw jaarlijkse energierekening;
  • 12 keer per jaar voor uw maandelijkse overzichten;
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
  • wanneer dat nodig is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

Bescherming gegevens

De meterstanden mogen alleen gebruikt worden voor de wettelijke taken van de netbeheerder en energieleverancier. Bijvoorbeeld voor het toesturen van de maandelijkse verbruiksoverzichten en kostenoverzichten. De netbeheerder en leverancier mogen uw meetgegevens niet aan anderen doorgeven. Het doorgeven van uw gegevens mag alleen als u daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Netbeheerders moeten zich aan een gedragscode houden bij verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens houden hier toezicht op.