Besluit op aanvraag wijziging subsidie Klimaatprojecten Erfgoed Deal

Besluit op een verzoek van vereniging De Hollandsche Molen, om de subsidie te wijzigen die was verleend voor de Klimaatprojecten Erfgoed Deal.