Afschrift brief over uittreden en bestuurlijke afspraak aan besturen RHC's

Afschrift van de brief van staatssecretaris Uslu (OCW) van 25 november 2022 aan de besturen van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De brief bevat een toelichting op het voorgenomen uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s.

Afschrift brief over uittreden en bestuurlijke afspraak aan besturen RHC's (PDF | 2 pagina's | 140 kB)