Kamerbrief bij afschrift brief aan RHC's over uittreden en bestuurlijke afspraak

Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief van 25 november 2022 aan de besturen van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De brief bevat een toelichting op het voorgenomen uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s. Ook informeert zij de Kamer over haar voornemen om afspraken met de RHC's te maken over duurzaamheid. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij afschrift brief aan RHC's over uittreden en bestuurlijke afspraak (PDF | 1 pagina | 208 kB)