Antwoord op vraag over 2e incidentele suppletoire begroting tegemoetkoming musea

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoord op een vraag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De vraag ging over de Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van OCW voor het jaar 2022. Het gaat hierbij om de verdeling van de middelen voor ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds.

Antwoord op vraag over 2e incidentele suppletoire begroting tegemoetkoming musea (PDF | 1 pagina | 185 kB)