Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.