Documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen

Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de 'Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie' en ontheffingsaanvragen voor het meenemen van objecten van de waterbodem.

Documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen