Besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de 'Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie' en ontheffingsaanvragen voor het meenemen van objecten van de waterbodem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen

Bijlagen