Besluit op Woo-verzoek over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).