Besluit Woo-verzoek oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 10 pagina's | 319 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 66 pagina's | 9,2 MB)