De Limburgse taal

De Rijksoverheid en de provincie Limburg willen de Limburgse taal houden en het gebruik ervan aanmoedigen. Het Limburgs is daarom erkend als regionale taal. Basisscholen en middelbare scholen mogen het vak Limburgs geven.

De Limburgse taal beschermen

Nederland erkent het Limburgs als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen.

Afspraken Rijksoverheid en provincie Limburg

Het convenant Limburgs is een overeenkomst tussen de Rijksoverheid en de provincie Limburg. De overeenkomst bevestigt de waarde en de positie van de Limburgse taal in Nederland. De overheid wil het Limburgs houden. En bewoners aanmoedigen de taal te blijven gebruiken.

De provincie Limburg en gemeenten in de provincie voeren een eigen beleid voor de Limburgse taal. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan organisaties die het gebruik van het Limburgs aanmoedigen. Ook heeft de provincie Limburg een streektaalfunctionaris.