De Limburgse taal

De Rijksoverheid en de provincie Limburg willen de Limburgse taal behouden en het gebruik ervan aanmoedigen. Het Limburgs is daarom erkend als regionale taal. Basisscholen en middelbare scholen mogen het vak Limburgs geven.

Bescherming Limburgse taal

Nederland erkent het Limburgs als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. Zo beschermt de overheid de Limburgse taal.

Afspraken Rijksoverheid en provincie Limburg

Het convenant Limburgs is een overeenkomst tussen de Rijksoverheid en de provincie Limburg. De overeenkomst bevestigt hoe waardevol en belangrijk de Limburgse taal is in Nederland. De overheid wil het Limburgs behouden en zorgen dat bewoners  de taal blijven gebruiken.

De provincie Limburg en gemeenten in de provincie hebben eigen regels en afspraken voor de Limburgse taal. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan organisaties die het gebruik van het Limburgs aanmoedigen. Ook heeft de provincie Limburg een streektaalfunctionaris. Die  houdt zich bezig met het bevorderen van de Limburgse taal.