De Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkend als officiële taal

De NGT is sinds 1 juli 2021 een officiële taal. Dat verplicht de overheid om het gebruik van NGT in de samenleving aan te moedigen. Er zijn al verschillende voorzieningen voor doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld tolken Nederlandse Gebarentaal in het onderwijs en op het werk. 

Erkenning via Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal

Voor mensen met een gehoorbeperking is het vaak lastiger om gesproken en geschreven informatie goed te begrijpen. Voor veel doven en slechthorenden is NGT daarom hun moedertaal. Maar werd de taal die zij spreken nooit eerder door de wet erkend. Die erkenning is er nu via de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal. De wet is op video vertaald in de NGT. 

Video: Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal in eenvoudige taal

De wet erkenning Nederlandse Gebarentaal is ondertekend door de koning van Nederland, Willem-Alexander.

Vooraf heeft de Raad van State een advies gegeven over de wet. Daarna hebben de Tweede en de Eerste Kamer deze wet goedgekeurd.

Wat staat er in de wet Erkenning Nederlandse Gebarentaal?

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hierin staan 3 artikelen:

 1. Artikel 1 gaat over de betekenis van de volgende woorden in de wet:
 1. Wat is de Nederlandse Gebarentaal?

Dit is de visueel-manuele taal die gebruikt wordt door mensen die vaardig zijn in deze taal in Nederland.

 1. Wie zijn Gebarentaligen?

Dat zijn mensen die gebarentaal vloeiend kunnen gebruiken

 1. Wie is Onze Minister?

Dat is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal

Ja de Nederlandse Gebarentaal wordt erkend.

 1. Het aanmoedigen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal

Openbare toespraken van ministers of staatssecretarissen zouden ook in de Nederlandse Gebarentaal te volgen moeten zijn.

En ook andere communicatie vanuit de overheid en het recht zou beschikbaar moeten zijn in gebaren.

Onze minister gaat zich daarvoor inzetten. Elk jaar zal onze minister de resultaten in een rapport aan de Tweede Kamer sturen.

Onze Minister zal ook met provincies, gemeenten, waterschappen en de Raad voor Rechtspraak overleggen, hoe het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal aangemoedigd kan worden. Dat wordt dan vastgelegd in beleidsregels.

Hoofdstuk 2. Hoe staat het met de Nederlandse Gebarentaal binnen de verschillende overheden en het recht?

 1. Crisiscommunicatie

In crisissituaties of noodsituaties zal de gesproken informatie zo snel mogelijk vertaald in de Nederlandse Geabrentaal.

 1. Eed, belofte of bevestiging

In de wet staat precies voorgeschreven welke woorden je moet zeggen bij het uitspreken van een eed, belofte of bevestiging. Een gebarentalige mag dat ook in de Nederlandse Gebarentaal doen.

Welke gebaren je dan moet gebruiken voor de eed, belofte of bevestiging zal door de minister in een regeling worden vastgelegd.

 1. Op een rechtszitting kan iemand iets moeten zeggen vanuit zijn/haar beroep, tijdens een verhoor, of omdat h/zij bevoegd is. Als dat een gebarentalige is, mag h/zij dat doen in de Nederlandse Gebarentaal.
 1. Als een verdachte, of getuige of betrokkene in een strafzaak de Nederlandse Gebarentaal wil gebruiken, bepaalt de rechter of er een tolk ingeschakeld wordt.

Wie betaalt de tolk? Het rijk betaalt de tolk.

Als gaat om een andere rechtszaak dan een strafzaak, dan moet de tolk betaald worden door degene die de tolk heeft aangevraagd.

Hoofdstuk 3. Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

 1. Er komt een adviescollege Nederlandse Gebarentaal, afgekort Adviescollege.
 1. Wie zitten er in het Adviescollege?

Vijf leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en drie leden.

Alle leden worden voorgesteld door het Nederlands Gebarencentrum. Onze Minister is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing of ontslag van de leden.

 1. Wat doet het Adviescollege?

Het Adviescollege adviseert Onze Minister hoe de Nederlandse Gebarentaal meer gebruikt kan worden in de samenleving. En geeft advies hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden en welke behoeften en ontwikkelingen er zijn.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

 1. In een andere wet, de Wet veiligheidsregio’s, wordt iets veranderd. Namelijk dat informatie wordt vertaald in de Nederlandse Gebarentaal.
 1. Deze wet ‘Erkenning Nederlandse Gebarentaal’ moet ook worden vertaald in de Nederlandse Gebarentaal. En daarna in de Staatscourant gezet worden.
 1. Wanneer begint deze wet? Als de koning de wet ondertekend heeft dan is deze wet van kracht. Niet alles wat in deze wet staat kan tegelijk uitgevoerd worden.
 1. Wat is de naam van deze wet?

Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal.

De wet wordt dus geplaatst in het Staatsblad. En alle ministeries en alle ambtenaren moeten alles wat in deze wet staat nauwkeurig volgen en uitvoeren.

Er is ook een video beschikbaar die de originele wettekst vertaalt in de NGT.

Belangrijkste maatregelen uit de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal

Met de wettelijke erkenning van de NGT als taal heeft de overheid de plicht om deze taal te bevorderen. Daarvoor worden de  volgende maatregelen genomen:

 • In crisis- en noodsituaties laat de overheid zo veel mogelijk berichten daarover vertalen in de NGT.
 • Iemand die door middel van gebarentaal spreekt (gebarentalige) kan tijdens een rechtszaak gebruik maken van de NGT. Bijvoorbeeld als hij of zij aan het woord is.
 • Gebarentaligen mogen een eed, belofte of bevestiging afleggen in de NGT.
 • De overheid moedigt het gebruik van NGT aan. Bijvoorbeeld door toespraken van kabinetsleden te laten vertalen naar NGT. Dit onderdeel van de wet geldt vanaf 1 juli 2022.

Advies aan overheid over gebruik van de Nederlandse Gebarentaal

Het Nederlands Gebarencentrum en het Rijk stellen een Adviescollege Nederlandse Gebarentaal samen. Het Adviescollege adviseert de overheid over het bevorderen van het gebruik van de NGT.

Documenten