Jiddisch (Jiddisj) en de talen van Roma en Sinti

De Rijksoverheid wil het Jiddisch (Jiddisj) en Romanes behouden. Het Jiddisch en Romanes zijn daarom erkend als niet-regiogebonden talen.

Het Jiddisch (Jiddisj) en de verschillende varianten van Romanes zijn erkend als niet-regiogebonden talen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. De sprekers van het Jiddisch en Romanes wonen verspreid over Nederland, maar ook in andere Europese landen.