Wanneer mag ik het Fries gebruiken?

Het Fries is naast het Nederlands een officiële taal in de provincie Fryslân. U kunt de taal in de provincie gebruiken in bijvoorbeeld een kinderopvang, gastouderopvang of school. Ook mag u in de rechtbank de Friese taal gebruiken. Of tijdens het contact met de gemeente of politie in de provincie Fryslân.

Lees deze pagina in het Fries (pdf, download) op deze website.

De Friese taal in het onderwijs 

Basisscholen en middelbare scholen in de provincie Fryslân geven het vak Fries. Behalve als de provincie Fryslân een school toestemming heeft gegeven geen Fries te geven.

Contact met medewerkers van de overheid

Als u contact heeft met medewerkers van de overheid in de provincie Fryslân heeft u het recht de Friese taal gebruiken. Dit zijn medewerkers van:

 • de provincie; 
 • de gemeente;
 • het waterschap;
 • de politie.

De Friese taal in media

U mag de Friese taal naast de Nederlandse taal gebruiken:

 • op de televisie;
 • op de radio; 
 • in de media, zoals een krant.

Fries in de rechtbank en het gerechtshof

U heeft het recht om de Friese taal gebruiken tijdens zittingen in de rechtbank en het gerechtshof als:

 • verdachte;
 • partij;
 • getuige;
 • belanghebbende, bijvoorbeeld als slachtoffer.

U moet dan in de provincie Fryslân wonen of verblijven. Als u Fries wilt praten tijdens een zitting moet u dit van tevoren melden bij de rechtbank of het gerechtshof. De rechter bepaalt of er een tolk of vertaler aanwezig moet zijn.

Mondelinge eed of belofte

U mag een mondelinge eed, belofte of bevestiging afleggen in het Fries. Bijvoorbeeld in de rechtbank. Ook mogen leden van de Eerste of Tweede Kamer en Provinciale Staten en gemeenteraden de eed in het Fries afleggen.

Friese achternaam wijzigen

Staat uw oorspronkelijk Friese achternaam in de Nederlandse spelling geregistreerd? U kunt dan een verzoek doen om de naam te laten wijzigen naar de Friese spelling. In de Brochure naamswijziging staat of u in aanmerking komt voor wijziging van uw achternaam. Op de pagina Aanvraagprocedure naamswijziging op Justis.nl leest u welke stappen u moet doorlopen voor naamswijziging. 

Als uw achternaam officieel is gewijzigd, moet dat op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs staan. Dit regelt u bij de gemeente.