Hoe kan ik de erkenning van een kind ongedaan laten maken?

U kunt de rechter vragen om de erkenning van een kind te vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als u een kind heeft erkend omdat u ervan overtuigd was dat u de biologische vader was. En later blijkt dat iemand anders de biologische vader is. Officieel heet dat dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Om de erkenning te laten vernietigen, heeft u een advocaat nodig.

Wie kan een verzoek tot vernietiging van een erkenning indienen?

U kunt een verzoek tot het vernietigen van de erkenning indienen als u niet de biologische vader bent. Dit wordt vastgesteld met DNA-onderzoek of via een bloedproef.
Ook het kind zelf en de moeder van het kind kunnen een verzoek indienen.

Gevolgen van vernietiging erkenning kind

Vernietiging van de erkenning heeft tot gevolg dat de erkenner nooit de vader van het kind is geweest. De situatie zoals die was van voor de erkenning keert dan terug. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de kinderen de nationaliteit van de vader verliezen.