Hoe kan ik de erkenning van een kind ongedaan laten maken?

U kunt de rechter vragen om de erkenning van een kind te vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere situaties. Om de erkenning te laten vernietigen, heeft u een advocaat nodig.

Wanneer is vernietiging van de erkenning mogelijk?

Vernietiging van de erkenning is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de erkenner is niet de biologische ouder van het kind, en;
  • de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind, of;
  • de erkenning heeft onder dwang plaatsgevonden.

Wie kan een verzoek tot vernietiging van een erkenning indienen?

Bent u niet de biologische ouder van het kind? Dan kunt u een verzoek tot het vernietigen van de erkenning indienen. Dit wordt bijvoorbeeld vastgesteld met DNA-onderzoek. 

Ook het kind zelf en de moeder van het kind kunnen een verzoek indienen.

Gevolgen van vernietiging erkenning kind

Vernietiging van de erkenning betekent dat u wettelijk gezien nooit de ouder van het kind geweest bent. De situatie zoals die was van voor de erkenning keert dan terug. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind de nationaliteit van die ouder verliest.