Welk erfrecht geldt als ik een erfenis uit een land binnen Europa krijg?

Erft u bezit uit een ander Europees land? Dan is het goed na te gaan welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van de erfenis. De erflater kan in zijn testament al een keuze voor een erfrecht hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor het Nederlandse erfrecht als hij de Nederlandse nationaliteit had. Heeft de erflater geen rechtskeuze gemaakt? Dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar de erflater woonde.

Voor de afwikkeling van de erfenis kunt u te maken krijgen met de Europese Erfrechtverordening (pdf, 928Kb). Die verordening geldt in alle landen van de Europese Unie (EU). Behalve in Denemarken en Ierland.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

U heeft de keuze om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Laat u hierover door een notaris informeren. Deze kan ook voor u nagaan hoe u de buitenlandse erfenis kunt aanvaarden of verwerpen. 

Verklaring afleggen in Nederland

Heeft u een verklaring van aanvaarding of verwerping nodig? Dan kunt u deze ook in Nederland afleggen bij de griffie van de rechtbank in uw woonplaats. Een kopie van de Nederlandse verklaring geldt dan als bewijs in de erfrechtprocedure van het andere land.

Europese Verklaring Erfrecht overleggen

Moet u in het buitenland bewijzen dat u recht heeft op een erfenis? Dan kunt u dit doen door een Europese Verklaring van Erfrecht te overleggen. In de verklaring staat dat u de erfgenaam bent en welk erfrecht van toepassing is op de erfenis.

Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen

De Europese Verklaring van Erfrecht kunt u in Nederland aanvragen bij een notaris. In andere landen binnen de Europese Unie (EU) kunt u de verklaring krijgen bij een notaris of de rechtbank. Een Nederlandse notaris kan u vertellen waar u moet zijn in het buitenland.

Praktische voordelen van de Europese Erfrechtverordening

De Europese erfrechtverordening regelt een aantal praktische zaken:

  • Op de erfenis is 1 erfrecht van toepassing. Dit erfrecht regelt wie wat erft en hoe de afwikkeling van de erfenis verloopt. Dit betekent dat de notaris een akte kan opmaken. Of dat de bevoegde rechter een beslissing kan nemen over wie welk goed uit de erfenis krijgt. Daarbij maakt het niet uit waar het goed zich bevindt. 
  • De erfgenamen hoeven niet meer naar notarissen of rechtbanken in meerdere landen. Ze vragen na het overlijden 1 Europese Verklaring van Erfrecht aan.
  • Er is meer grip op wie de erfenis krijgt. Zo kan een Nederlander in een Nederlands testament vastleggen dat zijn bezittingen naar zijn partner gaan en niet naar de kinderen. Daarbij maakt het niet uit in welk van de aangesloten landen ze wonen.