Welk erfrecht geldt als ik als Nederlander in het buitenland woon?

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan geldt bij de verdeling van uw erfenis het recht van het land waar u woont. Wilt u uw erfenis toch regelen via het Nederlandse recht? Dan moet u naar de notaris voor het maken van een rechtskeuze.

Europese regels

In Europa bepaalt de Europese erfrechtverordening (pdf, 928 kB) welk erfrecht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfenis. De Europese erfrechtverordening geldt in alle lidstaten van de Europese Unie, behalve in Denemarken en Ierland.

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan is het recht van het land van uw laatste ‘gewone verblijfplaats’ van toepassing. Onder gewone verblijfplaats telt bijvoorbeeld uw gezinssituatie. Of de lidstaat waar u belasting betaalt.

Is er, op het moment van overlijden, duidelijk een nauwere band met een ander land dan dat van de laatste gewone verblijfplaats? Dan geldt het recht van dat andere land.

Landen die niet zijn aangesloten

Woont u als Nederlander in een land dat niet is aangesloten bij de Europese erfrechtverordening of in een land dat niet tot de Europese Unie behoort, bijvoorbeeld Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Canada? Dan bepaalt het recht van het land waar u woont welk erfrecht op de verdeling van uw erfenis van toepassing is. En of u een rechtskeuze kunt maken voor het recht van een ander land.

Zelf kiezen welk erfrecht geldt

U kunt ook zelf kiezen welk recht van toepassing is op uw erfenis. Als Nederlander kunt u kiezen voor het Nederlandse recht. Heeft u ook een andere nationaliteit dan het land van uw laatste gewone woonplaats? Dan kunt u kiezen voor het recht van dat land. De rechtskeuze is beperkt tot het recht van het land waarvan u, op het moment van de rechtskeuze of overlijden, de nationaliteit bezit.

U moet uw keuze bij de notaris in een testament laten vastleggen. Maakt u geen keuze? Dan bepaalt de Europese erfrechtverordening welk erfrecht van toepassing is.