Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis kunt u als erfgenaam te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Notaris stelt testament op

De notaris stelt een testament op. Ook is de notaris een onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook de betaling van schulden en de verdeling van de spullen. Een executeur betaalt schulden en beheert goederen zolang deze nog niet onder erfgenamen zijn verdeeld. Soms regelt een executeur ook de begrafenis of crematie. Dit kan een overledene in het testament bepalen.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder krijgt de bezittingen uit (een deel van) de erfenis als de overledene dat in het testament gezet heeft. In het testament staat ook hoe lang het bewind duurt. Bijvoorbeeld tot de erfgenaam 25 jaar wordt. Pas als het bewind is afgelopen, krijgt de erfgenaam de bezittingen uit de erfenis. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Informatie over erfenis

Als u als erfgenaam informatie zoekt over een erfenis, kunt u terecht bij:

  • het Centraal Testamentenregister;
  • een notaris;
  • de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Bij de rechtbank kunt u gratis het boedelregister inzien. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld:

  • gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot;
  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of hebben verworpen;
  • de aanwijzing van een boedelnotaris.