Wie regelt de afhandeling van mijn erfenis als ik overleden ben?

Bij de afwikkeling en verdeling van uw erfenis kunnen uw erfgenamen te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Notaris

De notaris stelt een testament op en is bij de afwikkeling van een erfenis een onpartijdig adviseur.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook de betaling van schulden en de verdeling van de goederen.

U kunt in uw testament  een executeur aanwijzen. De executeur  betaalt schulden en beheert goederen zolang deze nog niet onder de erfgenamen zijn verdeeld. In uw testament kunt u ook andere taken aan de executeur opdragen. Bijvoorbeeld het regelen van de begrafenis of crematie.

Bewindvoerder

Vindt u dat uw erfgenamen (nog) niet verantwoord met de erfenis  kunnen omgaan? Dan kunt u bewind laten instellen over de erfenis of een deel daarvan. Dit kunt u in uw testament vastleggen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn. Of als ze geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs.

De erfgenaam kan dan pas beschikken over  uw bezittingen  als de  periode voor het bewind  voorbij is. Bijvoorbeeld tot de erfgenaam de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. De bewindvoerder neemt tot die tijd die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.