Wat kan ik doen als ik schulden erf?

Als er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen (baten), is er sprake van een negatieve nalatenschap. U erft dan schuld. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. U accepteert dan de erfenis alleen als deze positief is.

Erfenis verwerpen

Bij een negatieve nalatenschap kunt u de erfenis ook verwerpen. Verwerpt u een erfenis? Dan bent u geen erfgenaam meer en krijgt u niks uit de erfenis. Daar staat tegenover dat u niet aansprakelijk bent voor betaling van schulden uit de erfenis.

Bij een verwerping erft de volgende in de lijn van de erfopvolging. Bijvoorbeeld uw kind. Deze kan op zijn beurt ook weer verwerpen. Verschillende erfgenamen en opvolgend erfgenamen kunnen gezamenlijk in 1 akte de erfenis verwerpen. Hiermee bespaart u griffiekosten.

Erfenis zuiver aanvaarden

Aanvaardt u een erfenis zuiver? Dan erft u zonder voorbehoud alle goederen en schulden van de overledene. Als er meer schulden dan baten zijn, moet u de overgebleven schulden uit eigen zak betalen. Begint u al met verdeling of verkoop van goederen van de overledene? Dan kan er al sprake zijn van zuivere aanvaarding.

Er is geen sprake van zuivere aanvaarding als u de begrafenis regelt. U kunt dan, naast zuivere aanvaarding, nog steeds kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Of om de erfenis te verwerpen.

Betere bescherming erfgenamen tegen onverwachte schuld uit erfenis

U kunt als erfgenaam uw privévermogen beter beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Sinds 2016 is pas sprake van zuivere aanvaarding als u goederen van de nalatenschap verkoopt. Of als u goederen op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.