Wat moet ik doen als ik een erfenis krijg?

Als iemand sterft, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. U kunt als erfgenaam de erfenis accepteren of weigeren. Als u een erfenis accepteert, is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden.

Aandachtspunten bij een erfenis:

Verklaring van erfrecht

U heeft in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Hierin staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene. De notaris kan zo’n verklaring voor u opstellen.

Onverwachte schuld uit erfenis

Heeft u een erfenis zuiver aanvaard? En krijgt u te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden? Dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de kantonrechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. U hoeft de onverwachte schuld dan niet zelf te betalen.

Als de erfenis al is afgewikkeld en is verdeeld onder de erfgenamen, kunt u de kantonrechter vragen om een ontheffing van de verplichting tot het betalen van de schuld. Het verzoek om beneficiaire aanvaarding of ontheffing moet binnen 3 maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld bij de kantonrechter worden ingediend. Van een onverwachte schuld is alleen sprake als u bij het accepteren van de erfenis niets te verwijten valt:

  • U kende de schuld niet.
  • En u kon na het uitzoeken van de administratie en het bekijken van de goederen van de overledene ook niet op de hoogte zijn van de schuld.