Wat moet ik doen als ik een erfenis krijg?

Als iemand sterft, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. U kunt als erfgenaam de erfenis accepteren of weigeren. Als u een erfenis accepteert, is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden.

Aandachtspunten bij een erfenis:

Verklaring van erfrecht

U heeft in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Hierin staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene. De notaris kan zo’n verklaring voor u opstellen.

Onverwachte schuld uit erfenis

Heeft u een erfenis zuiver aanvaard? En krijgt u te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden? Dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de kantonrechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. U hoeft de onverwachte schuld dan niet zelf te betalen.

Als de erfenis al is afgewikkeld en is verdeeld onder de erfgenamen, kunt u de kantonrechter vragen om een ontheffing van de verplichting tot het betalen van de schuld. Het verzoek om beneficiaire aanvaarding of ontheffing moet binnen drie maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld bij de kantonrechter worden ingediend. Van een onverwachte schuld is alleen sprake als u bij het accepteren van de erfenis niets te verwijten valt: u kende de schuld niet en kon na het uitzoeken van de administratie en het bekijken van de goederen van de overledene ook niet op de hoogte zijn van de schuld.