Wat moet ik doen als ik een huis erf?

Accepteert u de erfenis, dan moet u de kosten van het huis doorbetalen. Houd rekening met de mogelijke hypotheekschuld van het huis. En met andere vaste kosten. 

Meld overlijden aan hypotheekverstrekker

Als erfgenaam meldt u het overlijden van uw dierbare aan de hypotheekverstrekker. Doe dit zo snel mogelijk na de dood van uw dierbare. 

Kiezen: huis houden of verkopen

Of u als erfgenaam het huis kan houden hangt af van:

  • of u genoeg inkomen heeft om de hypotheek op uw naam te laten zetten;
  • of uw dierbare de hypotheek al heeft afgelost;
  • of de overlijdensrisicoverzekering (een deel van) de hypotheek aflost;
  • of u de andere kosten kunt betalen zoals de energierekening of verzekeringen.  

Neem contact op met de  hypotheekverstrekker voor meer informatie.  

Huis houden of niet: erfenis accepteren of verwerpen

U kunt:

Erfenis accepteren: huis houden met mogelijke schulden

Als u de erfenis accepteert, erft u het huis en andere bezittingen.
U erft ook mogelijke schulden.
Als u de erfenis accepteert, moet u de vaste lasten van het huis doorbetalen.
De schulden moet u uit eigen zak betalen. 

Erfenis beneficiair aanvaarden: niet aansprakelijk voor schulden

Aanvaardt u de erfenis beneficiair? Dan hoeft u de schulden niet uit eigen zak te betalen. Wel moet u de erfenis ‘vereffenen’.
U betaalt de schulden dan zo veel mogelijk met de spullen en het geld van de overledene.
Wat overblijft, is voor de erfgenamen. Als er veel schulden zijn, moet u het huis misschien verkopen. U hoeft de vaste kosten van het huis niet door te betalen tot de verkoop.

Erfenis verwerpen: u erft het huis niet

Verwerpt u een erfenis, dan bent u geen erfgenaam meer. U krijgt daardoor niks uit de erfenis en erft het huis niet.
U verwerpt bijvoorbeeld een erfenis verwerpen als de schulden veel hoger zijn dan de opbrengsten. Of als u niets met de erfenis te maken wilt hebben.

Huis verkopen: verklaring van erfrecht nodig

Als erfgenaam kunt u het huis verkopen. Maar daar heeft u wel een verklaring van erfrecht voor nodig.
Met de verklaring van erfrecht toont u aan dat u erfgenaam bent van het huis. Dat is een akte die u via de notaris kunt krijgen.

Verklaring van erfrecht inschrijven in Kadaster

Als erfgenaam kunt u de verklaring van erfrecht laten inschrijven in het Kadaster. Dat doet de notaris voor u.
De woning staat dan op uw naam. Dat is nodig als u de woning wil verkopen. 
Als erfgenaam ontvangt u dan ook de WOZ-beschikking en andere stukken op uw naam. 
Inschrijven in het Kadaster is gratis. Maar soms vraagt de notaris een vergoeding hiervoor.

Belastingen bij erven huis

U krijgt mogelijk te maken met erfbelasting en inkomstenbelasting als u een huis erft. 
Lees meer over de gevolgen van een huis erven op de website van de Belastingdienst.