Wat moet ik doen als ik een huis erf?

Erft u een huis, hou dan rekening met een mogelijke hypotheekschuld en andere kosten. Als u de erfenis zonder meer aanvaardt, moet u de vaste lasten van het huis doorbetalen.

Andere kosten als u een huis erft

Naast de kosten van de hypotheek krijgt u ook te maken met:

  • vaste lasten, zoals de energierekening of een verzekering;
  • eventuele kosten voor reparaties of onderhoud aan het huis.

Kunt u de extra maandelijkse lasten niet betalen totdat het huis is verkocht? Dan is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan alleen als deze positief is.

Kunt u de kosten niet uit de erfenis betalen? Dan hoeft u de kosten van het huis niet voor te schieten. Betaling van deze kosten gebeurt na verkoop van het huis en bij de afwikkeling van de erfenis.

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de gevolgen als u een huis erft.

Extra kosten bij nog te betalen rekeningen

Betaalt u de openstaande rekeningen, zoals hypotheekrente of de energierekening pas na de afronding van de erfenis? Dan kunt u te maken krijgen met extra kosten (rente). 

Restschuld na verkoop huis

Gaat u het huis te koop zetten? Dan moet u eerst beslissen of u de erfenis niet beter beneficiair kunt aanvaarden. Het huis kan namelijk voor een lager bedrag worden verkocht dan de taxatieprijs. De hypotheek en kosten voor het huis zijn dan hoger dan de opbrengst van de verkoop, waardoor u een restschuld heeft. Dat kan ook het geval zijn als het huis lang te koop staat.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u met uw privévermogen niet aansprakelijk voor de restschuld.