Rechtbanken

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken.

Rechtsbanken

Contactgegevens

Adressen Rechtbanken

Er zijn 11 rechtbanken in Nederland. Ze beslissen over rechtzaken zoals strafzaken. Of een conflict tussen 2 personen.

Op de website Rechtspraak.nl kunt u vinden:

  • bij welke rechtbank u terecht kunt met een bepaalde rechtszaak;
  • bij welke afdeling van een gerecht u documenten kunt inzien over de behandeling van een rechtszaak.