Kunnen minderjarige kinderen erven?

Minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kunnen van iemand spullen of geld erven. Ook kunnen zij een erfenis krijgen als hun ouder een erfenis weigert. 

Ouder of voogd handelt voor kind

Volgens de wet mogen minderjarige kinderen niet zelf een erfenis aanvaarden of weigeren (verwerpen). De wettelijk vertegenwoordiger van het kind regelt dit. Dat zijn de ouders met gezag of een voogd.

Erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen

Als ouder of voogd kunt u voor uw minderjarige kinderen:

Keuze erfenis kinderen melden aan rechtbank

U meldt de rechtbank of u voor de kinderen de erfenis verwerpt of aanvaardt. Doet u dit niet binnen 3 maanden nadat uw kind erfgenaam is geworden? Dan aanvaarden de kinderen de erfenis automatisch beneficiair. U kunt de rechter vragen om meer tijd. Dat moet u aanvragen voordat de 3 maanden voorbij zijn.

Let goed op de termijn van 3 maanden

Het moment waarop uw kind erfgenaam wordt, kan verschillen. Dat hangt af van hoe uw kind erfgenaam wordt. 

  • Uw kind erft door het testament van een overledene

Dan is uw kind erfgenaam vanaf de datum van overlijden. Vanaf deze dag heeft u 3 maanden om de erfenis voor uw kind te verwerpen.

  • Uw kind erft omdat u een erfenis weigert

Dan is uw kind erfgenaam vanaf het moment dat uw weigering van de erfenis is vastgelegd bij de rechtbank. Vanaf deze dag heeft u 3 maanden om de erfenis voor uw kind te verwerpen.

Erfenis beheren tot kind 18 jaar wordt

De wettelijk vertegenwoordiger beheert de erfenis voor de minderjarige kinderen.  Vanaf 18 jaar mogen de kinderen zelf beslissen over de erfenis. Zij kunnen dan vragen om de erfenis direct te krijgen.

Vragen over erfenis

Heeft u vragen over de erfenis voor uw minderjarig kind? Een notaris of (erfrecht)advocaat kan u helpen. Of ga naar