Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

Na uw scheiding of einde geregistreerd partnerschap houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kinderen. Ook als u ongehuwd bent, samen het ouderlijk gezag over uw kinderen heeft en uit elkaar gaat.  U blijft dus beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Scheiding: beide ouders houden gezag

Is uw kind tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan krijgt u bij scheiding normaal gesproken gezamenlijk gezag.

Gaat u scheiden en wilt u daarna geen gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. De rechter bepaalt wie van u het gezag krijgt.

Heeft u meer kinderen, dan bepaalt de rechter voor ieder kind apart wie het ouderlijk gezag krijgt. Een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen of 1 van de ouders het gezag kan krijgen. Ook heeft deze ouder een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar wordt.

Gezag andere ouder stoppen

Wilt u het gezag niet langer delen met de andere ouder? Dan kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. De rechter eindigt het gezamenlijk gezag alleen als kind ‘klem en verloren dreigt te raken tussen de ouders’. En bepaalt dan wie van u het gezag krijgt.

Ouder zonder gezag blijft meebetalen

Verliest een ouder het gezag? Dan moet die ouder wel blijven meebetalen aan onderhoud van het kind. En mag de ouder het kind blijven zien.

Heeft u meer kinderen, dan bepaalt de rechter voor ieder kind apart wie het ouderlijk gezag krijgt. Een kind van 12 jaar of ouder kan zelf de rechter vragen of 1 van de ouders het gezag kan krijgen.

Mening van kinderen bij vaststellen van het gezag

 Als de rechter vaststelt welke ouder het gezag krijgt, moeten kinderen vanaf 12 jaar hun mening geven. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is dit niet verplicht.

Kinderen van 12 jaar of ouder ontvangen automatisch bericht van de rechtbank als de ouders de scheiding aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen een uitnodiging als zij hierom bij de rechter hebben gevraagd. Het kind mag zelf beslissen of het naar de rechter gaat.

Het kind mag de rechter vertellen wat hij of zij van afspraken over de scheiding vindt. Dit heet het kindgesprek. Meer informatie hierover voor uw kinderen staat in de brochure Kinderverhoor.