Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u raadplegen als er iemand in uw familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene. En welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft. Het register geeft geen antwoord op de vraag wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Testament zoeken bij Centraal Testamentenregister

Akte onder beheer van notaris

Het Centraal Testamentenregister houdt alle testamenten bij die in Nederland zijn opgemaakt. De aktes zelf blijven onder beheer van de betrokken notaris.