Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u raadplegen als er iemand in uw familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene. En welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft. Het register geeft geen antwoord op de vraag wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Testament zoeken bij Centraal Testamentenregister

  • U kunt online opvragen of een overledene een testament heeft. Dit kan bij testamenten van mensen die na 30 september 1994 zijn overleden, in Nederland woonden en hier ook zijn overleden. Als er een testament is, leest u welke notaris het testament heeft gemaakt. In het online register kunt u gelijk een notaris bij u in de buurt zoeken. Die kan het testament dan voor u opvragen.
  • U kunt ook gratis schriftelijk vragen of een overledene een testament heeft. Hiervoor moet u een kopie meesturen van het uittreksel uit het overlijdensregister.

Akte onder beheer van notaris

Het Centraal Testamentenregister houdt alle testamenten bij die in Nederland zijn opgemaakt. De aktes zelf blijven onder beheer van de betrokken notaris.