Wat kan ik vastleggen in mijn testament?

U kunt bepalen wat er met uw bezittingen gebeurt na overlijden. Dit doet u in een testament. Hierin kunt u ook vastleggen wie er voor de kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden. U bent wettelijk niet verplicht een testament op te stellen.

Testament maken

U kunt een testament laten opstellen als u 16 jaar of ouder bent. Dit kan alleen bij een notaris. Een testament door uzelf gemaakt, is in Nederland niet rechtsgeldig.

Testament regelen als u samenwoont

Woont u ongehuwd samen? En heeft u ook geen geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst? Dan erft u volgens de wet niet van elkaar. Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een testament op te stellen.

Gebruik blijven maken van gemeenschappelijke bezittingen

In uw testament kunt u een verblijvingsbeding opnemen. Dat zorgt ervoor dat gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van een partner niet worden verdeeld. De andere partner mag hiervan gebruik blijven maken. Na het overlijden van de langstlevende partner kunnen ook deze bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen.

Kindsdeel na overlijden partner

U kunt bij testament bepalen dat de kinderen hun deel pas kunnen opeisen als uw partner is overleden. U moet dan met uw partner een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten bij de notaris.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan gaat uw erfenis bij overlijden standaard naar uw partner. U heeft dan dus geen testament nodig om dat te regelen.

Zorg voor kinderen vastleggen in testament

U kunt  in een testament regelen wie er voor de kinderen zorgt als de ouders overlijden. Ouders kunnen in het testament 1 of 2 personen aanwijzen als voogd. De voogd oefent dan het ouderlijk gezag uit over de kinderen. Voortaan kan de voogd alle belangrijke beslissingen over uw kinderen maken.

Partner of kinderen onterven

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Wel hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Dat deel heeft de legitieme portie en betreft de helft van het erfdeel.

Beheer digitale bestanden en social media accounts opnemen in testament

U kunt in uw testament regelen wat er na overlijden moet gebeuren met digitale bestanden (zoals foto's) en social media accounts. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat uw profiel op social media moet worden verwijderd of wie voor u een gedenkpagina moet inrichten. 

Nadenken over uw testament

Op notaris.nl kunt u een aantal vragen beantwoorden in de checklist testament. U krijgt een lijst met punten waaraan u moet denken.