Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)