Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)