Subsidieplafond en beleidsvoornemen NFRP Politieke Partijen Programma 2024

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader
NFRP Politieke Partijen Programma 2024).