Kamerbrief verslag informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 1 maart 2022 en reactie op technische wijziging voorstel verhoging voorfinanciering uit REACT-EU-middelen

Minister Adriaansens (EZK) doet de Tweede Kamer verslag van de informele Raad Algemene Zaken voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid op 1 maart 2022. Ook reageert de minister op de technische wijziging aan het voorstel tot wijziging van de verordening herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-EU). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.