Aanbiedingsbrief afschrift Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een afschrift van de beantwoording van de brief van SNN over de verdeling van de ESF+ middelen aan.

Aanbiedingsbrief afschrift Samenwerkingsverband Noord-Nederland (PDF | 1 pagina | 55 kB)