Besluit op Woo-verzoek over verdeling van positieve beschikkingen van EG-subsidie

Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de verdeling van de positieve beschikkingen van de EG-subsidie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over verdeling van positieve beschikkingen van EG-subsidie