Europese migratie- en veiligheidsfondsen

De Europese Unie (EU) heeft 2 fondsen die migratieprocessen en interne veiligheid binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Deze subsidies dragen bij aan de Nederlandse inzet op migratievraagstukken. 

Subsidieaanvraag Europese migratie- en veiligheidsfondsen

De nieuwe programmaperiode van de Europese fondsen loopt van 2014 – 2020. De voorbereidingen voor het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) zijn nog niet afgerond. Het voorbereidingsproces vindt u in het programmaplan Programma Nieuwe Europese Migratiefondsen.