NFRP Politieke Partijen Programma

Voor aan Nederlandse politieke partijen verbonden politieke partijstichtingen bestaat een aparte subsidiefaciliteit: het NFRP Politieke Partijen Programma (NPPP).  Voorstellen voor het NPPP voor 2023 konden tot en met 14 november 2022 worden ingediend.