NFRP Politieke Partijen Programma

Voor aan Nederlandse politieke partijen verbonden politieke partijstichtingen bestaat een aparte subsidiefaciliteit: het NFRP Politieke Partijen Programma (NPPP).  Voorstellen voor het NPPP voor 2024 kunnen tot en met 11 december 2023 worden ingediend.