NFRP Politieke Partijen Programma

Voor aan Nederlandse politieke partijen verbonden politieke partijstichtingen bestaat een aparte subsidiefaciliteit: het NFRP Politieke Partijen Programma (NPPP). Voorstellen voor het NPPP voor 2022 zijn tot en met 12 november 2021 in te dienen.