Shiraka: ondersteuning van maatschappelijke ontwikkeling in de MENA-regio

Met het Shiraka-programma steunt Nederland maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). In het Arabisch betekent Shiraka partnerschap. De verhouding tussen de burger en de overheid staat daarbij centraal. Shiraka richt zich op de betrokkenheid van burgers bij bestuur en op de dienstverlening van overheden naar de burgers.

Doelen Shiraka

Shiraka streeft naar positieve verandering in de MENA-regio die leidt tot:

  • een samenleving die culturele en religieuze verschillen accepteert;
  • een rechtsstaat die burgers, mensenrechten en minderheden beschermt;
  • een economie die welvaart en werkgelegenheid creëert.

Shiraka-partnerlanden

Het Shiraka-programma richt zich op de hele MENA-regio met uitzondering van Jemen en de Palestijnse Gebieden, waar Nederland een uitgebreid ontwikkelingssamenwerkingsprogramma heeft. Op welke manieren Nederland de verschillende landen steunt hangt af van:

  • maatschappelijke ontwikkeling;
  • mogelijkheden voor samenwerking.

Dat betekent dat Nederland niet alle onderdelen van het programma in alle landen inzet. 

Hoe Shiraka helpt

Met het Shiraka-programma helpt Nederland de MENA-regio op de volgende manieren:

  • het helpen uitvoeren van lokale maatschappelijke plannen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, publiek financieel management of persvrijheid;
  • capaciteitsopbouw door samenwerking van Nederlandse politieke partijen met lokale politieke partijen;
  • overheidssamenwerking bijvoorbeeld gericht op rechtsstaatontwikkeling of watermanagement;
  • training voor ambtenaren en jonge diplomaten;
  • het verstrekken van studiebeurzen.

Het Shiraka-programma legt extra nadruk op de inclusie van vrouwen en jongeren.

Informatie en contact Shiraka

Voor meer informatie en vragen over het Shiraka-programma kunt u mailen naar: shiraka@minbuza.nl.