Shiraka: ondersteuning maatschappelijke transitie in de Arabische regio

Met het Shiraka-programma steunt Nederland de maatschappelijke verandering in de Arabische regio. In het Arabisch betekent Shiraka partnerschap. De veranderende verhouding tussen de burger en de overheid staat bij Shiraka centraal. De burger raakt meer betrokken bij bestuur en overheden gaan meer verantwoording afleggen aan burgers.

Doelen Shiraka

Shiraka streeft naar blijvende veranderingen in de Arabische regio die uiteindelijk moeten leiden tot:

  • een samenleving die culturele en religieuze verschillen accepteert;
  • een rechtsstaat die burgers, mensenrechten en minderheden beschermt;
  • economische groei en werkgelegenheid.

Shiraka landen

Shiraka richt zich op de hele Arabische regio met uitzondering van de partnerlanden Jemen en de Palestijnse Gebieden. Op welke manieren Nederland de verschillende landen steunt hangt af van:

  • de perspectieven voor maatschappelijke transitie;
  • mogelijkheden voor samenwerking.

Dat betekent dat Nederland niet alle onderdelen van het programma in alle landen inzet. 

Hoe Shiraka helpt

Met Shiraka helpt Nederland de Arabische regio op de volgende manieren:

  • lokale maatschappelijke plannen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, publiek financieel management of persvrijheid;
  • capaciteitsopbouw door samenwerking van Nederlandse politieke partijen met lokale politieke partijen;
  • overheidssamenwerking bijvoorbeeld gericht op rechtstaatontwikkeling of watermanagement;
  • training voor ambtenaren en jonge diplomaten;
  • het verstrekken van studiebeurzen.

Informatie en contact Shiraka

Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar: shiraka@minbuza.nl