NFRP-Shiraka: ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

Met het Shiraka-programma steunt Nederland de democratische verandering in de Arabische regio. In het Arabisch betekent Shiraka partnerschap. De veranderende verhouding tussen de burger en de overheid staat bij Shiraka centraal. De burger raakt meer betrokken bij bestuur. Overheden gaan meer verantwoording afleggen aan burgers.

Doelen Shiraka

Shiraka streeft naar blijvende veranderingen in de Arabische regio die uiteindelijk leidt tot:

 • een samenleving die culturele en religieuze verschillen accepteert;
 • een rechtsstaat die burgers, mensenrechten en minderheden beschermt;
 • economische groei en werkgelegenheid.

Shiraka landen

Shiraka richt zich op de hele Arabische regio met uitzondering van de partnerlanden Jemen en de Palestijnse Gebieden. Op welke manieren Nederland de verschillende landen steunt hangt af van:

 • de perspectieven voor democratische transitie;
 • mogelijkheden voor samenwerking.

Dat betekent dat Nederland niet alle onderdelen van het programma in alle landen inzet. 

Hoe Shiraka helpt

Met Shiraka helpt Nederland de Arabische regio op de volgende manieren:

 • lokale maatschappelijke plannen, bijvoorbeeld op het gebied van vakbondsrechten en persvrijheid;
 • capaciteitsopbouw van politieke organisaties door samenwerking van Nederlandse politieke partijen met lokale politieke partijen;
 • overheidssamenwerking bijvoorbeeld gericht op mensenrechten;
 • training voor ambtenaren en jonge diplomaten;
 • het verstrekken van beurzen.

Informatie en contact Shiraka

Wilt u meer informatie over Shiraka? Lees dan de Beleidsreactie evaluatie Matra Zuid en de brief aan de Tweede Kamer van 15 november 2016. Deze vormen nog steeds de basis voor Shiraka. Bij vragen over Shiraka kunt u terecht bij:

 • Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  E-mail: shiraka@minbuza.nl
  Telefoonnummer: 070 348 6164
  Postadres: Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Postbus 20061
  2500 EB Den Haag