Twinning en TAIEX: kennisoverdracht tussen landen

Landen van de Europese Unie helpen kandidaat-lidstaten en nieuwe lidstaten bij de invoering  van Europese regels. Ook investeren EU-landen in de veiligheid en stabiliteit in buurlanden van de EU. Dit gebeurt door Twinning-projecten en TAIEX-activiteiten. Deze instrumenten zijn ook beschikbaar voor buurlanden van de Europese Unie.

Wat is Twinning?

Twinning is een instrument van de Europese Unie. Landen van de Europese Unie (EU) wisselen in projecten kennis uit met kandidaat-lidstaten en buurlanden van de EU. Op deze manier brengt Twinning de deskundigheid van de overheden in deze landen samen. De landen spreken vooraf met elkaar af welke resultaten zij binnen een project willen behalen. Twinning-projecten duren vaak meerdere jaren.

Wat is TAIEX?

TAIEX is een instrument van de EU voor technische assistentie en informatie-uitwisseling. TAIEX ondersteunt met kleine activiteiten aanpassing van wet- en regelgeving aan Europese regels. Daarnaast helpt het ook bij de toepassing van Europese regels en worden ervaringen met toepassing van regels gedeeld. Het instrument is vraaggestuurd. TAIEX-activiteiten zijn workshops, expert-missies en studiebezoeken.

Welke landen kunnen Twinning of TAIEX aanvragen?

Twinning en TAIEX is bedoeld voor (semi-)overheidsorganisaties uit de volgende landen:

Kandidaat-lidstaten en potentiële lidstaten

Het gaat om de volgende landen:

 • Albanië;
 • Bosnië-Herzegovina;
 • Kosovo;
 • Noord-Macedonië;
 • Montenegro;
 • Servië
 • Turkije.

Kandidaat-lidstaten en potentiële lidstaten van de EU krijgen ondersteuning via het ‘Instrument for Pre-accession Assistance’. 

Buurlanden van de EU

Het gaat zowel om de zuidelijke als de oostelijke buurlanden van de EU.

Bij de zuidelijke buurlanden gaat het om:

 • Algerije;
 • Egypte;
 • Israël;
 • Jordanië;
 • Libanon;
 • Marokko;
 • Palestijnse Gebieden;
 • Tunesië.

Bij de oostelijke buurlanden gaat het om:

 • Armenië;
 • Azerbeidzjan;
 • Georgië;
 • Moldavië;
 • Oekraïne;
 • Wit-Rusland.

Voor buurlanden van de EU is er de regeling ‘European Neighbourhood Policy’. 

Rol Europese Commissie

De Europese Commissie is de opdrachtgever van Twinning en TAIEX en financiert daarom de projecten. Ook bepaalt de EU het beleid voor Twinning en TAIEX. 

Daarnaast verspreidt de Europese Commissie de aanvragen voor ondersteuning door een Twinning-project of een TAIEX-activiteit in de landen van de EU. Dit gaat via de National Contact Points (NCP).

Rol Nederland

Als lidstaat van de EU is Nederland betrokken bij de uitvoering van Twinning-projecten. Wanneer er een aanvraag is voor een project, kan een Nederlandse (semi-)overheidsorganisatie een voorstel indienen. Organisaties uit andere lidstaten van de EU kunnen dat ook. Uit alle voorstellen wordt het beste voorstel gekozen.

Nederlandse ambtenaren kunnen zich aanmelden als TAIEX-expert. Wanneer de Europese Commissie een aanvraag ontvangt voor een TAIEX-activiteit kiezen zij een expert die zich als TAIEX-expert heeft aangemeld.

Nederlandse Nationale Contactpunt voor Twinning en TAIEX (NCP)

Bij het Nederlandse Nationale Contactpunt voor Twinning en TAIEX (NCP) kunt u nadere informatie krijgen. Het NCP is ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt mailen naar  ncp@minbuza.nl.